top of page

Nøgletal

Antal elever

Opgørelse over antallet af elever på skolen:

  • Samlet elevtal pr. 11-08-2022:  202 elever

Gennemsnitlig klassekvotient

Gennemsnitlige klassekvotienter udregnet efter elevgruppe:

  • Indskolingen (0.-2. klasse): 22 elever pr. klasse

  • Mellemtrinnet (3.-6. klasse): 20 elever pr. klasse

  • Udskolingen (7.-9. klasse): 18,66 elever pr. klasse 

Beregning foretaget med elevtal og fordeling i august 2022

Karaktergennemsnit

Adgang til alle statistiske informationer om Lykkegårdskolen i UVM's databank fås via nedenstående link. Du skal søge på Lykkegårdskolen, Kolding.

Link til statistik: UVM's uddannelsesstatistik

Overgangsfrekvens til anden uddannelse

Antal elever pr. pc

Antallet af computere i forhold til elevtallet:

Eleverne skal fra 5. klassetrin medbringe deres egen computer til undervisningen. Skolen stiller officepakken til rådighed for den enkelte elev.

Skolen har som forsøgsordning givet elever i 4.klasse lov til at medbringe egen device.

Lykkegårdskolen har et klassesæt Macbook Air til 0-4 klasse, et klassesæt Ipads og 5 Macbook Pro til udlån til eleverne.

Antal elever pr. computer fra 0.-4. klasse: 3 elever til 1 device

Antal elever pr. computer fra 5. til 9. klasse: 1 elev til 1 device

Antal lærere

Opgørelse over antallet af lærere:

  • Antal lærere ansat i lærerstillinger pr. 11-08-2022:  21
    Yderligere oplysninger om skolens ansatte findes her: Skolens personale

Elevtal

bottom of page