top of page

Priser og indmeldelse 

Indmeldelse til skole

Indmeldelse sker til skolens kontor.
Hvis man ønsker sit barn opskrevet til skolen, kan der sendes en mail på kontor@lykkegaardskolen.dk eller via linket "indskrivning".
Heri skal der være oplysninger om barnets fulde navn, fødselsdato, adresse, forældres navne og telefonnummer samt årstal for ønsket optagelse.
Man er også velkommen til at ringe på 75532266.

Skolepenge

Skolepenge for skoleåret 2024/25 pr. måned i 11 måneder (juli er betalingsfri)

Oversigt over priser i SFO skoleåret 2024/2025

  • Betaling sker over 11 måneder - juli er betalingsfri.

  • For ferien gælder, at SFO er åben de to første samt sidste uge i sommerferien (se feriebetaling).

  • Man kan vælge at tilmelde sig til ferieordning fra skoleårets start. Så får man mulighed for at benytte alle 3 uger - og betaler et fast månedligt beløb i 11 måneder.
    (Man skal betale fra skoleårets start og ugen op til skolestart er således med i ferieordningen).
    BEMÆRK vedr. ferieordning: Man betaler i  dette skoleår for uge 32 i 2024 og 27+28 i 2025.  Man kan vælge at betale for hver enkelt uge/dag.

Åbningstider i SFO:

Morgenåbning: kl. 6.30 - 7.50

Fuldtid: fra skolen er slut til kl. 16.30 (fredag kl. 15.30)

Deltid: fra skolen er slut til kl. 15.00 eller 3 fuldtidsdage

Lejrskole betaling 

Skolen har herudover en større ekstraudgift til arbejdstid, diæter m.m.

 

Tilskud og depositum

Såfremt barnet er tilmeldt inden 1. september er det muligt at søge tilskud til skolepenge og skolefritidsordning. Tilskuddet er indtægtsafhængigt. 

Når barnet optages på skolen indbetales 1.000,- kr., som tilbagebetales, når eleven går ud af skolen og har afleveret skolens bøger/materialer tilbage. 

Bemærk: Hvis eleven udmeldes inden skolestart, betragtes beløbet som gebyr og tilbagebetales ikke. 

Udmeldelse fra skolen og ændringer i SFO-tider skal ske 14 dage før den måned, udmeldelsen/ændringen skal gælde fra.

Indmeldelse til børnehuset

Indmeldelse til børnehuset sker på skolens kontor.

Hvis man ønsker sit barn skrevet op til vuggestue eller børnehave, kan der sendes en mail på kontor@lykkegaardskolen.dk eller via "indskrivning"-knappen.

Der skal oplyses barnets fulde navn, fødselsdato, adresse, forældres navne og telefonnumre samt tidspunkt for ønsket optagelse.

Man er også velkommen til at ringe på skolens kontor på tlf. 75532266 .

Ønsker man yderligere oplysninger om Børnehuset, er man også velkommen til at kontakte Børnehusets leder Vibeke Assenholt på tlf. 53811219.

Betaling

Priser gældende for 2024:

Vuggestue                                          4,000 kr. pr. mdr.

Børnehave                                          2.200 kr. pr. mdr.

Frugtordning                                          100 kr. pr. mdr.

 

Betaling sker over 11 måneder - juli måned er betalingsfri.

Der kan søges søskendetilskud samt hel eller delvis fripladstilskud til vuggestue og børnehave hos Kolding kommune.

  

Åbningstider i Børnehuset

Mandag - torsdag kl. 6.30 - 16.45

Fredag kl. 6.30 - 15.45

bottom of page