Indmeldelse og skolepenge

Indmeldelse

Indmeldelse sker til skolens kontor.
Hvis man ønsker sit barn opskrevet til skolen, kan der sendes en mail på kontor@lykkegaardskolen.dk. eller via. linket på denne side.
Heri skal der være oplysninger om barnets fulde navn, fødselsdato, adresse, forældres navne og telefonnummer samt årstal for ønsket optagelse.
Man er også velkommen til at ringe på 75532266.

Skolepenge

Skolepenge for skoleåret 2022/23 pr. måned i 11 måneder (juli er betalingsfri)

Oversigt over priser i SFO skoleåret 2022/2023

  • betaling sker over 11 måneder - juli er betalingsfri

  • for ferien gælder, at SFO er åben de to første samt sidste uge i sommerferien (se feriebetaling)

  • man kan vælge at tilmelde sig til ferieordning fra skoleårets start. Så får man mulighed for at benytte alle 3 uger - og betaler et fast månedligt beløb i 11 måneder.
    (man skal betale fra skoleårets start og ugen op til skolestart er således med i ferieordningen).
    BEMÆRK vedr. ferieordning: man betaler i  dette skoleår for uge 31 i 2022 og 26+27 i 2023  man kan vælge at betale for hver enkelt uge/dag

Lejrskole betaling 

Såfremt barnet er tilmeldt inden 1. september er det muligt at søge tilskud til skolepenge og skolefritidsordning

Når barnet optages på skolen indbetales 1.000,- kr., som tilbagebetales, når eleven går ud af skolen og har afleveret skolens bøger/materialer tilbage. 

Bemærk: Hvis eleven udmeldes inden skolestart, betragtes beløbet som gebyr og tilbagebetales ikke. 

Udmeldelse fra skolen og ændringer i sfo-tider skal ske 14 dage før den måned, udmeldelsen/ændringen skal gælde fra.