top of page

Lykkegårdskolens
kristne

værdigrundlag

Fællesskab – Faglighed – Trivsel – Engagement & Ansvarlighed

Lykkegårdskolen-2022_©FlyingOctober-8972.jpg

Det kristne værdigrundlag

er fundamentet for Lykkegårdskolen. Det kristne livs- og menneskesyn skinner igennem alle de værdier, som vi står for og ønsker at fremme i hverdagen på et læringssted fra 9 mdr. til 9. klasse. Vi ønsker en skole og et børnehus, hvor tro præsenteres på en naturlig og vedkommende måde og giver dybde til de øvrige værdier.  

Papir kunst

Det kristne værdigrundlag betyder, at…

 • vi tror, at de kristne værdier er mere end til skue. De er udtalte, integrerede i hverdagen og et fundament, som vi bygger alt andet på
   

 • Vi tror, at vi er skabt til fællesskab. Hvert menneske er en unik Guds skabning, med evner som kan bidrage til fællesskabet. 
   

 • Vi tror, at gave og opgave følges ad. Alle mennesker har talenter og ansvar for at udvikle disse, derfor sætter vi fagligheden højt.
   

 • Vi tror på en god Gud! Derfor er trivsel et udtryk for Guds vilje for alle mennesker. At vi trives betyder, at vi kan være dem, vi er skabt til at være , og det giver plads til, at andre også kan det. 
   

 • Vi tror, at livet er en gave fra Gud. Det betyder, at vi er engagerede og passionerede om det læringssted, som vi skaber.  
   

 • Vi tror, at ansvarlighed er en naturlig konsekvens af, at vi har fået livet, verden, evner og hinanden som gave. Vi ønsker at tage vare på disse gaver, i nuet og for fremtiden.

Engagement

kendetegner Lykkegårdskolen og Børnehuset. Børn og forældre oplever ansvarlige, passionerede og involverede medarbejdere, der gør sig umage, og det smitter på den gode måde. Vi brænder alle for børnenes trivsel, læring og dannelse.   

Abstrakt Shape

Engagement betyder, at...

 • vi går op i det, vi laver – vi brænder for at skabe et sted, hvor faglighed, fællesskab, trivsel og ansvarlighed går hånd i hånd
   

 • vi bringer os selv i spil, er nærværende og autentiske
   

 • vi går den ekstra mil
   

 • vi dyrker fordybelse
   

 • vi føler glæde og stolthed, når børnene lykkes, er på og performer
   

 • børnene møder ansvarlige rollemodeller, der er optaget af at yde sit bedste og oprigtigt interesserede i at være med på børnenes udviklings- og dannelsesrejse
   

 • at forældreopbakning og engagement er en naturlig del af det at være en del af Lykkegårdskolen

Faglighed

er en central værdi på Lykkegårdskolen. Børn og forældre kan forvente en professionalisme, som kommer til udtryk ved dygtige medarbejdere med relevante kompetencer og et engagement, som skaber læring, dannelse og udvikling. Fagligheden næres ved kompetenceudvikling og et stærkt samarbejdsgrundlag mellem ansatte, forældre og børn.       

Dekorative Shape

Faglighed betyder...

 • engagement og passion i fag og faglighed, og det smitter af på børnene – vi er ambitiøse på børnenes vegne.
   

 • at barnet ses i kontekst – fra 9 mdr. til 9.kl. arbejder vi med udvikling, dannelse og læring 
   

 • at børnene får færdigheder til livet dvs. vi bidrager væsentligt til barnets alsidige personlige dannelse. 
   

 • at det enkelte barns behov – fysiske og psykiske- rummes, fordi vi trækker på alle kompetencer i medarbejdergruppen
   

 • mange dygtige lærer- og pædagoguddannede og  højt specialiserede medarbejdere med en række relevante kompetencer bl.a. indenfor musik, specialundervisning, personlig udvikling og trivsel
   

 • medarbejdernes faglige niveau sikres via relevant uddannelse og kompetenceudvikling
   

 • at vi fører op til afgangsprøverne, og hjælper eleverne med at nå deres faglige potentiale
   

 • elevernes erfaringer bringes ind i et  større fagligt perspektiv med udgangspunkt i den enkelte elevs læringsforudsætninger

Fællesskab

er at indgå i en gruppe, hvor andres imødekommenhed ansporer til at være sig selv, at turde sige ja til egne styrker og svagheder, et sted som er inkluderende og rummeligt. Fællesskab er det, at vi forenes på tværs af aldersgrupper, formåen, og holdningsmæssige forskelligheder om noget større end den enkelte. Dette VI indebærer at ville hinanden som mennesker og udtrykker samtidig en tro på, at fællesskabet gør os til mere end summen af enkeltindivider.

Abstrakt papir håndværk

Fællesskab betyder, at…

 • Der er plads til alle, uanset hvor meget den enkelte kan bidrage med
   

 • Vi har positive forventninger til hinandens intentioner om at søge det fælles bedste. Ingen kan det hele, men alle kan bidrage med noget i fællesskabet
   

 • Vi former og danner hinanden i fællesskaber, der kan rumme forskellige holdninger og derigennem skabe demokratisk dannede mennesker.
   

 • Vi er fælles om noget. Troen fylder ikke lige meget hos alle, men alle profiterer ved, at kristendommen er synligt til stede på Lykkegårdskolen.
   

 • Vi har alle udfordringer i livet, men vi behøver ikke møde dem alene. Det er styrken ved fællesskabet, at vi løfter i flok og komplementerer hinanden.
   

 • Vi investerer i fællesskab med nærvær og vinder tryghed og tillid.
  Vi giver hinanden medspil og modspil
   

 • Fællesskab er som en muskel, som skal passes, plejes, trænes og prioriteres for at udvikle sunde og stærke relationer.       

Ansvarlighed

er en væsentlig værdi på Lykkegårdskolen. Vi har fået livet, verden, evner og hinanden som gave, og vi ønsker at tage vare på disse gaver, i nuet og for fremtiden. Det er vigtigt, at vi alle lærer at tage ansvar for egne handlinger, egen og andres udvikling og trivsel.

Papir Craft

Ansvarlighed betyder...

 • at vi øver, udfordrer og udvikler ansvarlighed afpasset efter barnets alder
   

 • at forældre tager ansvar for at bakke deres børn op i samarbejde med medarbejderne og de øvrige forældre
   

 • ærlighed om egne styrker og svagheder
   

 • at hjælpe med til at alle har det godt og er opmærksomme på hinanden
   

 • at vi følger vore opgaver til dørs, yder vores bedste for at holde aftaler, lave arbejdsopgaver, være aktiv og færdiggøre, hvad man har påbegyndt
   

 • at vi passer på vores natur både for  nutiden og for fremtiden.
   

 • At vi passer ordentligt på vores lokaler og materialer.
   

 • at man arbejder med og bruger alle de evner, man har fået givet.

Trivsel

er at opleve tryghed og tillid til sig selv og dem man omgås med. At vi trives betyder, at vi kan være dem, vi er skabt til at være, og det giver plads til, at andre også kan. Lykkegårdskolen er et sted, hvor børn og voksne trives, fordi formål og mening kendetegner samværet. Et sted hvor man kan udvikle sig, fordi man mødes med anerkendelse og positive forventninger. Et sted hvor konflikter håndteres seriøst og med respekt.

Papirabstrakt

Trivsel betyder…

 • en respekt for og ro til at være den, man er
   

 • at man kan være tryg og have tillid til dem, der er omkring en
   

 • at barnet kan udvikle sig og vokse
   

 • et godt miljø, hvor de fysiske rammer også er på plads
   

 • at blive set, mødt, forstået og anerkendt!
   

 • at blive mødt på det niveau man er fagligt og socialt
   

 • at noget lykkes
   

 • at glæde sig til at gå i skole/børnehuset
   

 • at være med i og bidrage til fællesskabet
   

 • at tro på sig selv og egne evner
   

 • i ærlighed at vedkende sig styrker og svagheder    

bottom of page