top of page

Privatlivspolitik

Lykkegårdskolen (CVR: 12067534) er dataansvarlig for de oplysninger, vi indsamler om dig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.
 

De personligoplysninger, vi indsamler og behandler, er, når du har et barn gående på Lykkegårdskolen (samt SFO og Børnehuset), og/eller når du kommunikerer med os.

Vi tager din databeskyttelse alvorlig, og vi har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

 

1. Dataansvarlig

Den dataansvarlige er:

Lykkegårdskolen
Lykkegårdsvej 75
6000 Kolding
CVR. 12067534

Skoleleder Simon M. Pedersen kan kontaktes på tlf. 75532266 eller på kontor@lykkegaardskolen.dk

 

 2. Hvilke oplysninger og til hvilket formål

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler disse oplysninger, kan det blive problematisk at opretholde og imødekomme evt. indgåede aftaler og forpligtelser.

Vi indsamler og behandler almindelige oplysninger som navn, adresse, email, telefonnummer og cpr. nummer. Vi behandler også følsomme oplysninger som f.eks. helbredsoplysninger, som sker efter indhentelse af konkret samtykke hertil.

Vi indsamler og behandler disse dataoplysninger for at kunne drive skole, SFO og daginstitution og opfylde vores forpligtelser som institution.


 3. Modtagere af personoplysninger

Vi deler udelukkende dine personoplysninger med tredjeparter som f.eks. Undervisningsministeriet, revisor eller offentlige myndigheder, når vi er forpligtet til dette efter lov.
Skolen bruger eksterne leverandører til elektronisk behandling af data. Der er indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne. Disse eksterne partnere behandler alene vore personoplysninger i henhold til den instruks, som fremgår af databehandleraftalen.

 

 4. Opbevaring af personoplysninger

Vi opbevarer personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde vores forpligtelser og herefter slettes de.

Oplysninger indsamlet til skoledrift (inkl. SFO og daginstitution) slettes i papirform senest 1 år efter, barnet er udskrevet. Elektroniske oplysninger slettes efter 5 år til udgangen af et regnskabsår, grundet elevøkonomi (regnskabsmateriale), som skal opbevares i 5 år.

Afgangsbeviser opbevares altid og slettes aldrig.

Opfordrede ansøgninger gemmes, indtil der er truffet afgørelse. Uopfordrede ansøgninger gemmes i 6 mdr. efter aftale med ansøgeren.

Øvrige oplysninger, som er indsamlet i forbindelse med din kommunikation med os, forespørgsler og andet, slettes, når de ikke længere er nødvendige for den pågældende behandling.


5.  Billeder

Vi tager jævnligt billeder af diverse hverdagssituationer og arrangementer, som bruges internt på Viggo, på Facebook (både lukket gruppe og åben side) samt vores hjemmeside.

Skolen/Børnehuset har nedenstående generelle retningslinjer vedr. brug af billeder:

- Billedet/videoen skal vise noget om skolen/Børnehuset eller den pædagogiske aktivitet.
- Billedet/videoen må ikke vurderes som ydmygende eller krænkende på barnet eller pårørende.
- Billedet/videoen må ikke kunne skade barnet nu eller på længere sigt.

Ved indskrivning på skolen/børnehuset indhenter vi samtykke hos forældre til at bruge billeder/videoer.

Ved trykt PR materiale, hvor der bruges billeder, indhentes der samtykke hos forældre.


6. Dine rettigheder

Når vi opbevarer dine personoplysninger, har du følgende rettigheder:

- Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig.
- Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig rettet.
- I visse tilfælde har du ret til at få oplysninger slettet, f.eks. hvis du tilbagekalder et samtykke. Hvis behandling af dine personoplysninger er nødvendig for, at vi kan opretholde vores forpligtelser, er vi ikke forpligtede til at slette dine oplysninger.
- Du har ret til at få udleveret dine personoplysninger.
- Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger.
- Du har ret til at tilbagekalde et samtykke (til f.eks. kørsel, billeder).

For at gøre brug af dine rettigheder, eller hvis du har spørgsmål, kan du henvende dig til os.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning. Du har også ret til at indgive klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med måden, vi behandler dine oplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dkbottom of page