top of page
Lykkegårdskolen-2022_©FlyingOctober-8734.jpg

Indskoling
lægger fundamentet for al videre skolegang

Vi lægger vægt på arbejdsglæde for børn og voksne i et genkendeligt, vel-struktureret miljø. Et nøgleord for os er fællesskab. Vi ser den enkelte i fællesskabet og anerkender, at hver enkelt barn har en værdi, som beriger vores fælles hverdag.

 

Vi har en legende tilgang til det faglige og bruger gerne bevægelse og kreativitet i undervisningen. Eleverne er medskabende og aktive i egen læring og lærer hurtigt at tage medansvar for egen læring.

Social
trivsel

Den sociale trivsel, mener vi, er vigtigt for at læring kan finde sted. Derfor er vi til stede som konfliktløsere, hvor børnene inddrages.

Lykkegårdskolen-2022_©FlyingOctober-8839.jpg
Lykkegårdskolen-2022_©FlyingOctober-9522.jpg

Fællesskaber
på tværs

Vi er en skole, hvor eleverne har fællesskab på tværs af klasser. Dette fællesskab næres bl.a. af morgensang hver morgen, hvor alle eleverne deltager og f.eks. ønsker hinanden tillykke med fødselsdage. Når eleverne starter i glidende overgang, får de skolevenner fra 5. kl., som de leger med og finder tryghed hos i legetimer og frikvarter. Til morgensang optræder skolens elever sommetider – ligesom hver klasse har en ’fællestime’, som de arrangerer for de andre elever én gang årligt. Det kan foregå på mange forskellige måder – i indskolingen arbejder vi ofte med skuespil. 

 

Skolen tilbyder skilsmisse-grupper og sorg-grupper – også til indskolingens børn.

Fælles oplevelser

På fagdage omstrukturerer vi undervisningen, så vi fordyber os på en anden måde, som vi ikke kan i hverdagen. Her vil der også af og til være mulighed for at komme på tur.

 

Vi lægger vægt på fælles oplevelser, og prioriterer en årlig skoleudflugt på tværs af klasser, samt en lejrskole i løbet af indskolingen. Det plejer at være en kæmpe oplevelse for børnene, hvor de får mange gode fælles minder.

Lykkegårdskolen-2022_©FlyingOctober-9843.jpg
bottom of page