top of page

Undervisnings
miljøundersøgelse
2019-2021

Download en pdf-udgave: 19-21 UVM Handleplan

Undersøgelsen blev gennemført via klassetrivsel.dk den 4. september 2019. Undersøgelsen er således opbygget på samme måde som den undersøgelse, der blev gennemført for perioden 2016-18. Genkendeligheden for elever vil kun være for de elever, der går i 4. klasse op opefter. Om de elever kan genkende spørgsmålene, er tvivlsomt. Til gengæld er de sammenlignelige, når vi behandler dem. I den nye rapport vil toiletforhold være en genganger. Som et nyt emne er ensomhed dukket op.

Spørgsmålenes karakter og antal gjorde det svært for elever i indskolingen at svare. Derfor lavede vi et samarbejde med de store klasser som hjalp eleverne igennem spørgsmålene. De store elever blev instrueret i, hvordan de kunne tale med indskolingen om betydningen af spørgsmålene. Derved udbredte vi spørgsmålene til en dialog mellem eleverne på skolen. Der var lærere med, når de store elever hjalp.

Efter besvarelserne var i hus, blev de bearbejdet af lederen, som gav sin foreløbige analyse af undersøgelsen. I undersøgelsen var der enkelte relations- og trivselsspørgsmål, som skulle håndteres med det samme. Lederen tog kontakt til de pågældende klasselærere om denne opgave.

Alle klasseteams og afdelinger fik data og den foreløbige analyse. Undersøgelsen blev taget op på lærermøde den 19. november 2019. Her blev det aftalt, at klasseteams og trinteams skulle bearbejde dem. Herefter komme med et notat om arbejdet til lederen. Undersøgelsen blev taget op igen på lærermøde den 10. december 2019.

Tilbagemelding og mødet den 10.december gav følgende konklusion/handleplan.

Særligt fokus – De spørgsmål, som krævede særligt fokus, var alle blevet arbejdet med. Der var i enkelte tilfælde grund til at lave særlige handleplaner for elever. 

Toiletter – der skal stadig være fokus på de rene og gode toiletforhold skolen har. Indskolingen foreslår at man kan hænge desinficerende servietter på væggene, så eleverne selv kan ordne brættet inden og efter brug. Ordningen kan bruges på alle toiletter. Desuden vil der arbejdes på en ændring af pissoir i drengetoilet i indskoling. Der er etableret bedre lys og udluftningsforhold.

Frikvarter – Enkelte elever kan føle, det er svært at få kontakt til en voksen. Husk at have den gule vest på, så gårdvagten er synlig.

Borde og stole - Vi skal have et lager at høje justerbare borde og stole. At nogle elever fik ondt af at sidde til terminsprøver, kan være fordi, de skal lære at vænne sig til at sidde længe til en prøve. Borde, der kan stilles op og ned, fungerer bedst og er at foretrække. HR og ledelsen arbejder videre med forslaget.

Ensomhed – I en sammenlignelig undersøgelse fra Børns Vilkår kan vi se, at vi ligger højt på besvarelser omkring ensomhed. Generelt skal problemer med relationer mødes. Vi skal være nysgerrige på det (kedsomhed og ensomhed?). Gennem individuelle samtaler kan vi vurdere, om det er et signal, der skal tages alvorligt. Der er forskel på, hvordan vi skal reagere på svar fra velfungerende børn, og børn yderst i periferien. Vi kan arbejde med temaet ”ensomhed” i undervisningen og derigennem italesætte ensomheden. I teenageralderen vågner deres selverkendelse - ensomhed en naturlig del af at være teenager, som man skal lære at håndtere. Ved gruppeinddeling skal lærerne som hovedregel inddele i grupper på forhånd, så det ikke overlades til eleverne, da det kan forstærke ensomhedsfølelsen. Vi vil i UVM-perioden 19-21 tage emnet ensomhed op på forskellige måder i undervisningen.

UVM 2019-21 er ikke en udtømmende beskrivelse af indsatsen for undervisningsmiljøet Det løbende arbejde for især klasselæreren og klasseteamet samt i elevrådet vil sikre at den løbende indsats sikres. Her vil nye emner blive bearbejdet.

bottom of page