top of page
Lykkegårdskolen-2022_©FlyingOctober-8633.jpg

Lykkegårdskolens Børnehus – et hus hvor alle børn har en god og dejlig dag, hver dag

I Lykkegårdskolens Børnehus er den kristne tro og de kristne livsværdier i centrum. Vi ønsker en hverdag hvor troen og snakken om Gud er en naturlig del. Vi synger Mariehønen Evigglad på lige fod med de kristne børnesange og ligeledes fortælles der både eventyr og bibelhistorier.

Nære relationer

Vi tror på at alle er unikke skabt af Gud og vi tager et individuel hensyn så alle børn får den bedste dag i Børnehuset, samtidigt med at de udfordres på hver deres niveau. Pædagogisk set har vi særligt fokus på at skabe inkluderende læringsmiljøer og et børnefællesskab, med plads til alle børn. Vi arbejder målrettet for, at alle børn skal føle sig som en del af et eller flere fællesskaber. Vi bestræber os på nære relationer, så både børn og forældre føler sig imødekommet af omsorgsfulde, nærværende og interesserede voksne, som handler i ansvarlighed.

Lykkegårdskolen-2022_©FlyingOctober-8029.jpg
Lykkegårdskolen-2022_©FlyingOctober-8188.jpg

Et hus – alles børn

I Børnehuset arbejder vi ud fra visionen “Et hus alles børn”. Alle ansatte er med fra opstart i vuggestuen og børnehaven og er en vigtig voksen for børnene gennem hele den tid de er i Børnehuset. Vi følger og støtter barnet frem til vi giver stafetten videre til kollegaerne i glidende overgang på Lykkegårdskolen. Vi arbejder hele tiden på, at skabe gode overgange i barnets liv. Den første overgang barnet møder er overgangen fra vuggestue til børnehave, dernæst fra børnehave til glidende overgang, da vi prioriterer sammenhængkraft mellem afdelingerne på Lykkegårdskolen.

Vi leger

Vi understøtter det gode børneliv, hvor der er plads, tid og ro til at være barn, derfor vægter vi nærværende relationer i leg og hverdagssituationer højt. Legen har en værdi i sig selv og er derfor også en gennemgående del hele dagen. Vi ser legen grundlæggende for barnets udvikling og anser den som et godt virkemiddel til at understøtte fantasi, virkelyst, sprog, nysgerrighed, sociale kompetencer og identitet.

Lykkegårdskolen-2022_©FlyingOctober-8130.jpg
Lykkegårdskolen-2022_©FlyingOctober-8672.jpg

Årstema
– på tværs af stuer og afdelinger

Vi arbejder ud fra et årstema, da det giver os mulighed for at arbejde bredt med emnet, samt samarbejde på tværs af stuer og afdelinger. I løbet af året deler vi årstemaet ind i mindre temaer, så vi sikrer os, at vi når hele vejen rundt om de 6 læreplans temaer og herigennem involvere forældrene i også at understøtte barnets interesse for emnet derhjemme.

Naturskønne omgivelser

Lykkegårdskolens Børnehus ligger i et dejligt område med naturskønne omgivelser. Vi går ugentligt på ture i vores lokalområde, og tager jævnligt på ture til Kolding Kommunes kulturelle tilbud. Mindst en gang årligt tager hele Børnehuset på en spændende og lærerig heldagsudflugt, som læner sig op af vores årstema.

Lykkegårdskolen-2022_©FlyingOctober-8470.jpg
Lykkegårdskolen-2022_©FlyingOctober-0987.jpg

Børnenes læringsrejse

Vi følger de danske såvel som de kristne traditioner. Vi har valgt at Høstfesten er årets højdepunkt. Vi tager børnene på en læringsrejse igennem flere uger, hvor vi gennem fortællinger, processer, kreativiteter og meget mere, lærer dem om madens vej fra jord til bord. Temaet afsluttes med en stor høstfest, hvor alt børnene har plantet, plukket, bagt, lavet og øvet bliver vist frem til deres familier, og hvor venskaber og fællesskaber i hele Børnehuset plejes og styrkes.

Det gode samarbejde

Vi glæder os til at samarbejde med jer og lære jeres barn at kende. Vi tror på at det gode forældresamarbejde giver det gode børneliv.

Læs mere om tilmelding, priser m.m.

på knappen "priser".

Lykkegårdskolen-2022_©FlyingOctober-7931.jpg
bottom of page