top of page
Lykkegårdskolen-2022_©FlyingOctober-9878.jpg

SFO
Anerkendende pædagogisk tilgang

I SFO'en vægtes den anerkendende rummelige tilgang i det daglige arbejde med børn, forældre og kolleger. Dette kommer bl.a til udtryk ved at se og fremme det enkelte barns ressourcer og kompetencer i fællesskab med barnet, forældre og det pædagogiske personale.

 

Det er de mindre klassefællesskaber, der mødes i det store fællesskab, hvor der sker læring socialt, emotionelt, motorisk, sprogligt, praktisk og kreativt.

 

Det er her børn indgår i demokratiske læringsprocesser, hvor gensidig respekt, empati, og samarbejdsevne øves, udvikles og mestres. SFO er venskaber mellem store og små, socialt samspil på tværs af klassetrin

Vigtigt
for SFO’ en

Det er her det enkelte barn skal være glad for at være fordi:

 • der er trygge rammer

 • det er her troen og værdierne omsættes i praksis i det relationelle pædagogiske arbejde og de voksne er rollemodeller

 • at vi hjælper og respekterer hinanden

 • at det er børnenes fritid – valgfrie, spontane og obligatoriske aktiviteter

 • at der skal være plads til leg – fordi leg har værdi

Lykkegårdskolen-2022_©FlyingOctober-8812.jpg
Lykkegårdskolen-2022_©FlyingOctober-9821.jpg

God
trivsel

God trivsel i SFO er at være: 

 • en del af fællesskabet

 • at kunne fordybe sig i leg, kreativitet og aktiviteter

 • at fejre årets højtider sammen

 • at kunne vælge til og fra i aktiviteter og tilbud

 • at få frisk luft hver dag året rundt

 • at have stilletid til spisesamlingen

 • at være på klasseture

 • at være til sport i hallen

 • at have klubdage i 2.kl + 3.kl

 • at gå i køkkenet

Forældre-samarbejdet
i SFO'en

For SFO er forældresamarbejdet vigtigt og skal være kendetegnet af gensidig tillid, respekt, troværdighed og åben dialog (jvf Lykkegårdskolens værdigrundlag) og med udgangspunkt heri ønsker SFO at møde børn og forældre med tillid, respekt og åbenhed.

 

Sammen med forældre og skole tilstræber SFO at give børnene de bedste mulige betingelser for trivsel, læring og udvikling.

Lykkegårdskolen-2022_©FlyingOctober-8876.jpg
bottom of page