top of page

Sundhedsplejen

Sundhedsplejens arbejde på skolen består bla. i:

  • Funktionsundersøgelser af den enkelte elev i henhold til service-tilbud som f.eks. høre- og synsprøve, højde/vægt.

  • Sundhedssamtaler med eleverne enkeltvis eller i grupper.

  • Supplerende undersøgelser af og vejledning til børn og unge med særlige behov.

  • Sundhedspædagogisk indsats vedrørende almen sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse.

Børnene tilbydes 2 forebyggende helbredsundersøgelser:

  • Indskolingsundersøgelse i 0. klasse omfattende helbredstjek, motorisk undersøgelse og samtale om trivsel og udvikling. 

  • Udskolingsundersøgelse i 8. klasse med særlig fokus på eventuelle forhold af betydning for erhvervsvalg.

I skoleåret 2023-24 undersøges/undervises følgende årgange:

0. Klasse: Indskolingsundersøgelse med forældre

4. Klasse: Menstruationsundervisning til pigerne

5. Klasse: Sundhedssamtale og pubertetsundervisning

8. Klasse: Udskolingsundersøgelse

Eleverne i klasser udover ovennævnte undersøges ikke medmindre, at der hos den enkelte elev er særlige sundheds- eller udviklingsmæssige problemer.

Sundhedsplejen anvender BørnUngeLiv.dk, som er et webbaseret spørgeskema beregnet til indsamling af information om sundhed og trivsel blandt eleverne. Spørgeskemaundersøgelsen gennemføres i år i 0. og 8. klasse. Skemaerne til 0. klasse udfyldes af elevernes forældre inden samtalen med sundhedsplejersken, mens skemaerne i 8. klasse udfyldes af eleverne inden undersøgelsen hos sundhedsplejersken. Skemaerne kan kun udfyldes efter forudgående samtykke fra forældremyndighed.

Udover de aftalte undersøgelser er elever og forældre velkomne til at kontakte sundhedsplejersken for at få råd og vejledning.
Sundhedsplejersken kan kontaktes på Viggo.
Spørgsmål eller kommentarer kan også stiles til leder Louise Mønsted, loumn@kolding.dk

Sundhedsplejen kan kontaktes på tlf. 79797295.

bottom of page