top of page

Elevrådet

Skolens elevråd består af 2 elever fra hver klasse på klassetrinene 4. til 9. klasse. 0. - 3. klasse har en kontaktelev til at hente referat fra møderne. 
Der er ca. 8 årlige møder med en lærer, som er tovholder.

På møderne drøftes relevante emner for elevernes hverdag, og elevrådet kommer med indstillinger til ledelsen om ønsker,  forbedringer eller ændringer.

bottom of page